Eucratoscelus

Eucratoscelus constrictus (GerstÄcker, 1873)

Kenya, Tanzania

Eucratoscelus pachypus Schmidt & von Wirth, 1990

Tanzania