Skip to main content
Förteckning öfver arachnider från Java och närgrändsande öar, insamlade af Carl Aurivillius; jemte beskrifningar å några sydasiatiska och sydamerikanska spindlar

1894

Bih. Svenska. Vet.-Akad. Handl. 20(4): 1-63